info@kootstrarijopleidingen.nl088-980030006-21838761

Kootstra Rijopleidingen is verhuisd!

Kootstra Rijopleidingen is verhuisd!

 

Vanaf 8 april 2024 bent u van harte welkom op onze nieuwe locatie te Bavel.
Nieuw adres; Lange Bunder 1, 4854 MB  Bavel. (gemeente Breda)

Nieuwe aanhangwagen voor de BE opleidingen!

Starten maar…

Nieuwe Kymco scooters

Ziet er weer top uit!

Verkeersvraag

Betekenis verkeersbord: Gesloten voor voertuigen die, met inbegrip van de lading, A) breder B) langer C) hoger zijn dan op het bord is aangegeven. Wat is het juiste antwoord A, B of C?

Nieuwe VW polo!

Ziet er weer top uit!

Verkeersvraag!

Kan je aan de belijning zien wat de maximumsnelheid is op deze weg? A) 60 B) 70 C) 80

Antwoord = A 60 km/u

Aanhangwagen van de vrachtauto voorzien van stickers

In samenspraak met TB hebben zij de aanhangwagen voorzien van een nieuwe uitstraling. Ziet er top uit!

Nieuwe mini voor Loes!

We hebben gekozen voor een andere uitstraling van de mini. Iets stoerder wat goed bij onze instructrice past;-) Loes veel plezier met je nieuwe lesauto!

Nieuwe auto’s voor instructeur Hans en Peter.

2 nieuwe Ford Fiesta met alle veiligheidsopties. Hans en Peter veel succes ermee!

Veertien nieuwe verkeersborden per 1 juli 2017

Vanaf 1 juli 2017 worden veertien nieuwe verkeersborden ingevoerd. De nieuwe borden bieden vooral duidelijkheid over de plaats die bijzondere voertuigen op de weg innemen.

De oorspronkelijke invoering van de nieuwe verkeersborden was gepland op 1 januari 2015, maar door omstandigheden is de invoering vijf keer uitgesteld. Het doel van de nieuwe verkeersborden is om meer duidelijkheid te scheppen bij verkeerssituaties.

Gebodsborden
De nieuwe borden, allemaal gebodsborden, komen in plaats van borden met rare constructies en uitzonderingen. Ze moeten ervoor zorgen dat zelfbedachte borden die door wegbeheerders zijn geplaatst kunnen worden vervangen. Hoewel de nieuwe borden tot 1 juli 2017 nog niet rechtsgeldig zijn, hebben sommige gemeenten ze al langs de weg geplaatst. Een overzicht van de nieuwe verkeersborden tref je op de website van het CBR.

Steeds meer kansen op de arbeidsmarkt

Goed nieuws voor mensen die op zoek zijn naar een baan. Door de economische ontwikkelingen daalt de werkloosheid en we zien de kansen op de arbeidsmarkt steeds meer toenemen. Het aantal werklozen is in april 2017 verder gedaald. Er komen steeds meer mensen aan het werk en het aantal mensen dat op straat komt te staan wordt ook snel kleiner.

Ongeveer 24 procent van de werknemers maakte zich vorig jaar zorgen over hun baan, blijkt uit enquêteresultaten die het Centraal Bureau voor de Statistiek en TNO. Dat is een stuk minder dan tijdens de crisis. Bouwvakkers zijn het meest zeker over hun baan. Bankiers voelen zich, net als in 2013, het minst zeker van hun baan: bijna een op de drie vreest ontslag.

Steeds minder werklozen
Volgens het CBS daalde het aantal werklozen in een maand tijd met 7000 naar 456.000. Dat komt neer op 5,1 procent van de beroepsbevolking. Een jaar geleden waren er nog 116.000 werklozen meer.

Ook werklozen gaan weer aan het werk

Mensen die een tot twee jaar werkloos zijn geweest, komen de laatste twee jaar steeds makkelijker en sneller aan een baan. Hun aantal nam de afgelopen twee jaar met meer dan 40.000 af, tot 80.000. Ook werklozen die langer dan twee jaar zonder werk zitten, vinden weer makkelijker een nieuwe baan.

Tekort aan chauffeurs

De economische ontwikkelingen hebben als gevolg dat in sommige sectoren een tekort ontstaat. Denk hierbij aan het tekort aan vrachtautochauffeurs en logistieke medewerkers. Een woordvoerder van TLN geeft aan dat er tot 2020 in Nederland 2000 chauffeurs bij moeten jaarlijks.

Wil jij werken als vrachtwagenchauffeur? Bekijk voor meer informatie ons opleidingsaanbod of neem voor meer informatie contact met ons op.

Rijexamen doen? Wees er snel bij!

De alsmaar aantrekkende economie zorgt ervoor dat de vraag naar rijexamens blijft groeien. Dit geldt niet alleen voor examens voor de auto en bromfiets, maar ook voor voertuigen van beroepschauffeurs.

De examenwachttijden bij het CBR blijven oplopen. In de eerste drie maanden van 2016 nam het CBR 148.754 examens en toetsen af voor auto en bromfiets. In het eerste kwartaal van dit jaar steeg dat aantal met bijna 11.000 naar 159.735. Het CBR zet alle zeilen bij om aan de toenemende vraag naar examens in vrijwel alle categorieën te kunnen voldoen.

Oplopende wachttijd

Rijexamen doen binnen enkele weken is bijna overal in Nederland onmogelijk. Vorig jaar beloofde het CBR er alles aan te doen om de wachttijden in 2017 niet te laten oplopen. Het CBR probeert het probleem op te lossen door nieuwe examinatoren op te leiden en iedereen zo veel mogelijk te laten overwerken. Helaas zien we dat de maatregelen nog onvoldoende resultaten opleveren. SP-Kamerlid Cem Laçin heeft inmiddels vragen aan de minister gesteld over de lange reserveringstermijnen.

Lange wachttijden tot 2018

Het CBR verwacht dat het probleem met de lange wachttijden volgend jaar opgelost zal worden. Tot die tijd moeten kandidaten rekening houden met lange wachttijden. Wil jij binnenkort een rijbewijs behalen voor de auto of bromfiets en tijdig rijexamen doen? Neem gerust contact met ons op voor het inplannen van een intake.

Afbeelding: CBR praktijkexamenzaal

Theorie-examen wordt per 1 juli 2017 aangepast

Goed nieuws voor theorie-examen kandidaten! Vanaf 1 juli 2017 wordt het theorie-examen aangepast. Binnenkort kan je tijdens het theorie-examen door de vragen heen bladeren, markeren en op een later moment beantwoorden. Het CBR laat weten dat het aangepaste theorie-examen de slagingspercentages bevordert.

Wijzigingen

Naast het bladeren en markeren is er vanaf 1 juli a.s. geen antwoordtijd per vraag meer ingesteld. Dit betekent dat je zelf de examenvragen kunt indelen en op een later moment tijdens het examen nog eens bekijken. Het examenonderdeel ‘Gevaarherkenning’ in het theorie-examen voor de auto krijgt deze opties niet.

Hogere slagingspercentages

Het CBR laat weten dat er aan de inhoud van het theorie-examen niets verandert. De blader- en markeermogelijkheid in het examen is al getest en kandidaten zijn er heel tevreden over. Het slagingspercentage is met 2% licht gestegen. Het CBR kijkt nu al naar de mogelijkheden voor de volgende verbetering van het theorie-examen, bijvoorbeeld een vraag waarbij de kandidaat het antwoord aanwijst in een afbeelding.

Wil je meer weten over de beste voorbereiding voor je theorie-examen en de mogelijkheden om een theoriecursus te volgen? Klik hier voor meer informatie.