info@kootstrarijopleidingen.nl088-980030006-21838761

Steeds meer kansen op de arbeidsmarkt

Goed nieuws voor mensen die op zoek zijn naar een baan. Door de economische ontwikkelingen daalt de werkloosheid en we zien de kansen op de arbeidsmarkt steeds meer toenemen. Het aantal werklozen is in april 2017 verder gedaald. Er komen steeds meer mensen aan het werk en het aantal mensen dat op straat komt te staan wordt ook snel kleiner.

Ongeveer 24 procent van de werknemers maakte zich vorig jaar zorgen over hun baan, blijkt uit enquêteresultaten die het Centraal Bureau voor de Statistiek en TNO. Dat is een stuk minder dan tijdens de crisis. Bouwvakkers zijn het meest zeker over hun baan. Bankiers voelen zich, net als in 2013, het minst zeker van hun baan: bijna een op de drie vreest ontslag.

Steeds minder werklozen
Volgens het CBS daalde het aantal werklozen in een maand tijd met 7000 naar 456.000. Dat komt neer op 5,1 procent van de beroepsbevolking. Een jaar geleden waren er nog 116.000 werklozen meer.

Ook werklozen gaan weer aan het werk

Mensen die een tot twee jaar werkloos zijn geweest, komen de laatste twee jaar steeds makkelijker en sneller aan een baan. Hun aantal nam de afgelopen twee jaar met meer dan 40.000 af, tot 80.000. Ook werklozen die langer dan twee jaar zonder werk zitten, vinden weer makkelijker een nieuwe baan.

Tekort aan chauffeurs

De economische ontwikkelingen hebben als gevolg dat in sommige sectoren een tekort ontstaat. Denk hierbij aan het tekort aan vrachtautochauffeurs en logistieke medewerkers. Een woordvoerder van TLN geeft aan dat er tot 2020 in Nederland 2000 chauffeurs bij moeten jaarlijks.

Wil jij werken als vrachtwagenchauffeur? Bekijk voor meer informatie ons opleidingsaanbod of neem voor meer informatie contact met ons op.