info@kootstrarijopleidingen.nl088-980030006-21838761

Als ik bij de tussentijdse toets een vrijstelling heb gehaald van mijn bijzondere verrichtingen, is dat voor altijd geldig?

Nee, jouw vrijstelling voor de bijzondere verrichtingen is alleen geldig voor het eerst volgende praktijkexamen.