info@kootstrarijopleidingen.nl088-980030006-21838761

Heb ik les van een vaste instructeur?

Je hebt les van een vaste instructeur. Maar mocht je over willen stappen naar een andere instructeur bij Kootstra Rijopleidingen dan is dat altijd mogelijk. Bij ziekte of andere omstandigheden zullen wij u vooraf informeren.