info@kootstrarijopleidingen.nl088-980030006-21838761

Hoe oud moet je zijn om met praktijklessen te beginnen?

Om met praktijklessen te beginnen moet je minimaal 16,5 jaar zijn. Vanaf 17 jaar mag je praktijkexamen doen.