info@kootstrarijopleidingen.nl088-980030006-21838761

Krijg ik tijdens het praktijkexamen dezelfde examinator als tijdens de tussentijdse toets?

Bij het inplannen van een examinator wordt geen rekening gehouden met afname van examens of toetsen uit het verleden.