info@kootstrarijopleidingen.nl088-980030006-21838761

Staat de leswagen stil voor uitleg?

Tijdens een uitleg wordt de leswagen stilgezet bijvoorbeeld bij een uitleg van een nieuw leeronderdeel of een moeilijke verkeerssituatie.