info@kootstrarijopleidingen.nl088-980030006-21838761

Veertien nieuwe verkeersborden per 1 juli 2017

Vanaf 1 juli 2017 worden veertien nieuwe verkeersborden ingevoerd. De nieuwe borden bieden vooral duidelijkheid over de plaats die bijzondere voertuigen op de weg innemen.

De oorspronkelijke invoering van de nieuwe verkeersborden was gepland op 1 januari 2015, maar door omstandigheden is de invoering vijf keer uitgesteld. Het doel van de nieuwe verkeersborden is om meer duidelijkheid te scheppen bij verkeerssituaties.

Gebodsborden
De nieuwe borden, allemaal gebodsborden, komen in plaats van borden met rare constructies en uitzonderingen. Ze moeten ervoor zorgen dat zelfbedachte borden die door wegbeheerders zijn geplaatst kunnen worden vervangen. Hoewel de nieuwe borden tot 1 juli 2017 nog niet rechtsgeldig zijn, hebben sommige gemeenten ze al langs de weg geplaatst. Een overzicht van de nieuwe verkeersborden tref je op de website van het CBR.

Rijexamen doen? Wees er snel bij!

De alsmaar aantrekkende economie zorgt ervoor dat de vraag naar rijexamens blijft groeien. Dit geldt niet alleen voor examens voor de auto en bromfiets, maar ook voor voertuigen van beroepschauffeurs.

De examenwachttijden bij het CBR blijven oplopen. In de eerste drie maanden van 2016 nam het CBR 148.754 examens en toetsen af voor auto en bromfiets. In het eerste kwartaal van dit jaar steeg dat aantal met bijna 11.000 naar 159.735. Het CBR zet alle zeilen bij om aan de toenemende vraag naar examens in vrijwel alle categorieën te kunnen voldoen.

Oplopende wachttijd

Rijexamen doen binnen enkele weken is bijna overal in Nederland onmogelijk. Vorig jaar beloofde het CBR er alles aan te doen om de wachttijden in 2017 niet te laten oplopen. Het CBR probeert het probleem op te lossen door nieuwe examinatoren op te leiden en iedereen zo veel mogelijk te laten overwerken. Helaas zien we dat de maatregelen nog onvoldoende resultaten opleveren. SP-Kamerlid Cem Laçin heeft inmiddels vragen aan de minister gesteld over de lange reserveringstermijnen.

Lange wachttijden tot 2018

Het CBR verwacht dat het probleem met de lange wachttijden volgend jaar opgelost zal worden. Tot die tijd moeten kandidaten rekening houden met lange wachttijden. Wil jij binnenkort een rijbewijs behalen voor de auto of bromfiets en tijdig rijexamen doen? Neem gerust contact met ons op voor het inplannen van een intake.

Afbeelding: CBR praktijkexamenzaal