info@kootstrarijopleidingen.nl088-980030006-21838761

Verkeersvraag!

Kan je aan de belijning zien wat de maximumsnelheid is op deze weg? A) 60 B) 70 C) 80

Antwoord = A 60 km/u